Vitajte na stránkach Nového svitania


Nové svitanie je katolícka pútnická konferencia s niekoľkoročnou tradíciou, ktorá sa každoročne koná na Skalke pri Trenčíne - najstaršom pútnickom mieste na území Slovenska. Štvrtý ročník konferencie sa bude konať 9.7. - 13.7.2016.

Tento rok sa zvlášť zamyslíme nad jednou časťou našej najznámejšej modlitby - Otče náš:

„Ako v nebi, tak i na zemi” [Mt 6,10]

Veríme, že sa nám na konferencii spoločne podarí tieto slová nie len pochopiť ale aj zažiť.

Registrujte sa TU

Nakoľko do konferencie zostáva už len krátky čas, nie je už možné objednať si stravu, či registrovať sa do detského alebo mládežníckeho programu.

Informačný bulletin [PDF]

 Oficiálny program konferencie začína v sobotu (9.7.) svätou omšou celebrovanou Mons. Tomášom Galisom o 15:00. Prosíme, príďte včas pred začiatkom programu, aby ste sa stihli registrovať na mieste (Tesne pred otváracou sv. omšou bude na registrácii nápor).


Novinky

Hostia 2016

Na tohtoročnej konferencii sa môžeme tešiť na veľmi požehnanú zostavu hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Pozrite si zoznam hostí!

 

Brána milosrdenstva - aj na Skalke!

Naša konferencia dostala na svätý rok milosrdenstva úžasný dar. Kostol na tzv. Veľkej Skalke je totiž jedným z chrámov, v ktorých bola otvorená brána milosrdenstva. Spoločne touto bránou prejdeme počas konferencie v utorok 12.7., keď je ako každý rok súčasťou programu púť na Veľkú Skalku.

Zdroj: klastorskalka.sk

Na začiatku 2. vatikánskeho koncilu sa Ján XXIII modlil:

"Obnov svoje zázraky v tomto našom dni akoby novými Turícami. Otče, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám (1) nový pohľad na tvoju slávu, (2) novú skúsenosť tvojej moci, (3) novú oddanosť tvojmu slovu, (4) nové posvätenie tvojej službe, aby tvoja láska mohla medzi nami rásť a tvoje kráľovstvo prísť".